Boardroom-componenten aan de effectieve prestaties | Management board | The boardroom

Briefing Papers & Board meeting software & Board software

Een materialen met de board moeten worden samengevat en board-room.nl opgemaakt zodat de bestuursleden zich gemakkelijk kunnen voorbereiden en zich kunnen concentreren op het belangrijkste kwesties ter voorbereiding op een bestuursvergadering. Papers die betrekking hebben bij specifieke agendapunten moeten duidelijk worden gestructureerd, met rubrieken als ‘doel’, ‘achtergrond’, ‘risico’s’, ‘kwesties’, ‘impact’ en ‘aanbevelingen’. Briefing papers moeten is:

  • Kort, bondig en materiaal. Bestuursdocumenten die betreffende een bepaald agendapunt horen, hoeven niets meer later vier zelfs zes pagina’s te zijn, met eventuele verdere details in de bijlagen. Veel directeuren klagen persoonlijk dat hen bestuurspapieren regelmatig twee eens zo lang zijn indien zou moeten.
  • Tijdig. Informatie moet worden gedistribueerd, bij keuze in de handen van het directeuren, minstens vijf werkdagen van tevoren. Hierdoor inslikken bestuursleden – vooral niet-uitvoerende bestuurders, die minder vertrouwd zijn bij het handelsbedrijf als uitvoerende bestuurders – de kwesties voor een vergadering volkomen bespreken.
  • Gericht plus actiegericht. In de kranten dienen de kwestie ter bespreking worden voorgelegd, de risico’s van allemaal geïdentificeerd optioneel worden geëvalueerd, oplossingen worden geboden voor een effectieve aanpak van het probleem, plus het management een beeld geven met de erbij ondernemen actie. Het dienen duidelijk bestaan wat het directeuren nodig hebben. Zijn dit een kwestie van beslissing, alleen ter gegevens of vanwege op erbij merken (indien uitgeoefend binnen de bestaande CEO / managementautoriteit)?

Als een voorstel ingewikkelder ben of aanvullende uitleg behoeft, zou u bestuur inslikken overwegen door de zaak te delegeren aan beslist comité van de raad of door een-op-een briefings op bij stellen van elke bestuurder door een promotor met het voorstel.

boardroom

De rol van de voorzitter & Virtual boardroom & Management board

Voor het bestuur van u bestuur plus het optreden als facilitator en gids, een effectieve bestuursvoorzitter zijn absoluut essentieel. Tijdens het houden betreffende de vergaderingen moet het voorzitter:

  • Behoud een controle betreffende de procedure zonder de discussie erbij domineren, waarbij alle regisseurs gelijk behandeld worden. Helaas is u niet ongebruikelijk dat beslist voorzitter zijn of haar mening kenbaar maakt voordat alle directeuren hun mening kenbaar fiksen, waardoor beslist eerlijke uitwisseling van ideeën wordt gezicht.
  • Vergemakkelijk de besluitvorming door een gericht debat te stimuleren, gebruik te maken van alle bijdragen, een constructieve discussie betreffende te moedigen en ervoor te zorgen dat werkelijke meningsverschillen belanden uitgelicht plus opgelost. Bekwaam ondervragen helpt om moeilijkheden te verduidelijken en moedigt de volledige deelname met de directeuren aan.
  • Stuur u bord naar consensus. Beslist goede voorzitter zal altijd streven volgens een consensusbeslissing, niet enkel een beslissing op basis van meerderheidsstem. (Zie Consensus opstellen, bij pagina 26 voor meer informatie. ) In sommige rechtsgebieden positie de statuten van de bedrijf toe dat een voorzitter de “beslissende stem” uitbrengt om een stembriefje op het bord erbij verbreken. Tevens als dit wordt toegestaan, moet een stoel dit recht niet uitoefenen, vandaar het het spanningen met het bord verergert.
  • Zorg ervoor dat de beslissingen die worden genomen correct worden begrepen en vastgelegd.